آزمایش اندازه‌گیری کشش سطحی آب بوسیله لوله مویین

شرح آزمایش:

هدف از این آزمایش بدست آوردن SLVبه کمک رابطه 4 است.

برای این منظور باید r و h را داشته باشیم. و در این آزمایش ما برای دو لوله مختلف r و h را بوسیله کاتتومتر حساب میکنیم.

برای محاسبه h برای دقت بیشتر یک میخ را نزدیم سر لوله مویین بطور برعکس می‌بندیم و لوله را تا جایی داخل آب فرو می‌بریم که نوک میخ، مماس بر سطح آب باشد. یعنی نوک میخ و تصویرش در سطح آب بر هم منطبق باشند. حال با کاتتومتر، h1 را که ارتفاع آب در لوله مویین است اندازه میگیریم. با توجه به این که چون در میکروسکپ جسم باید در فاصله کانونی باشد، جسم را در فاصله حدودا 5 سانتی‌متری کاتتومتر قرار می‌دهیم.

 

منبع : www.saze20.ir

 

برای دانلود فایل کامل و قابل ویرایش این آزمایش به ادامه مطلب بروید....