توصیه هایی برای اتاق نشیمن

 • تصاویر مکان هایی را که دوست دارید در آینده از آنها بازدید کنید را نصبکنید، نه فقط آنهایی که در گذشته دوست داشتید و یا آنها را دیده اید.
• گل های تازه انرژی را تازه می کنند؛ گل های خشک رکود را حفظ می کنند و باید فصل به فصل عوض شوند.
• اتاق را از اثاثیه انباشته نکنید؛ دقت کنید که فضای کافی برای گرد هم آمدن افراد باشد.
• از میزهای دارای رویه شیشه ای پرهیز کنید: دور میزی که دارای لبههای زمخت و تیز می باشد نمی توانید کاملاً آسوده با نزدیکانتان گرد همآئید.
• صندلی ها را جایی قرار دهید که رو به زاویه تیز یا کنج نباشند، انرژی در اینجا ممکن است خیلی ناموزون باشد.
• اجازه ندهید تلویزیون بر اتاق مسلط باشد، بین نقطه مرکزی اتاق و تلویزیون تمایز جدی ایجاد کنید.

 

بقیه در ادامه مطلب ....

 

منبع : www.saze20.ir