خروجی های اضطراری (بخش دوم)

 

حمل و نقل عمومی معلولین

استفاده کنندگان از ویلچیر در حمل و نقل عمومی انگلیس  در سال 1995 کشور انگلیس قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه دست اندر کاران حمل ونقل عمومی و سازندگان وسایل حمل و نقل عمومی ، استاندارد هایی را در حمل و نقل عمومی برای استفاده راحت معلولین با ویلچیر در نظر بگیرند. البته توصیه شده است که دست اندر کاران حمل ونقل عمومی به این استانداردها کفایت نکنند و خدمات خود را برای معلولین بیشتر گسترش دهند

 

بقیه درادامه مطلب......

منبع : www.saze20.ir