آزمایش اندازه گیری دبی در لوله

آزمایش اندازه گیری دبی در لوله

هدف

          آشنایی با روش های متداول اندازه گیری شدت جریان یا دبی در لوله ها

تئوری

          در دستگاهها و سیستم های مختلف بسته و باز که به نوعی با جریان سیال در ارتباط هستند, عموما لازم است که میزان سیال عبوری از یک محل را اندازه بگیریم. اندازه گیری میزان جریان آب, نفت و گاز در لوله ها و کانالها را بعنوان نمونه های بارز می توان بر شمرد.

         

          روشهای متنوعی جهت اندازه گیری شدت جریان سیال یا دبی وجود دارد. شاید بتوان ساده ترین راه اندازه گیری دبی, سنجش حجم یا وزن سیال عبوری در مدت زمان مشخص است که روش اول را دبی سنجی حجمی و روش دوم را دبی سنجی وزنی می نامیم. در ساده ترین روشهای دبی سنجی حجمی و وزنی, مدت زمان لازم برای  پر شدن ظرفی با حجم یا وزن مشخص اندازه گیری می شود و با استفاده از روابط زیر می توان دبی را محاسبه کرد:

 

برای دانلود فایل قابل ویرایش این آزمایش به ادامه مطلب بروید....

 

/ 0 نظر / 23 بازدید