تشریح کامل مراحل پی سازی

تشریح کامل مراحل پی سازی

 

 

 

پی سازی چند مرحله دارد :

1. آزمایش زمین از لحاظ مقاومت

2. پی کنی

3. پی سازی

پی وسیله ای است که بار و فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان و همچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند .

آزمایش زمین :

طبقه بندی زمین چند نوع است :

 

بقیه در ادامه مطلب......

 

www.saze20.ir


/ 0 نظر / 5 بازدید