الگوریتم کلونی مورچه و کاربرد آن در برنامه ریزی پرواز

دانلود مقاله ای تحت عنوان:

الگوریتم کلونی مورچه و کاربرد آن در برنامه ریزی پرواز

 

گردآوری شده توسط:

سید صابر ناصرعلوی، کارشناس ارشد راه وترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

سید صادق ناصر علوی ، دانشجوی دکترای عمران – سازه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانلود در ادامه مطلب...

 

منبع :

www.saze20.ir

/ 0 نظر / 9 بازدید