آزمایش تعیین ضریب ویسکوزیته

آزمایش تعیین ضریب ویسکوزیته

 

مختصری از تئوری آزمایش:

تعریف ویسکوزیته : اگر سیالی در امتدادی در حرکت باشد لایه های مختلف سیال باسرعت های متفاوت حرکت می نمایند این حرکت ناپایدار است. وسریعا سرعت ها متعادل می گردند به عبارت دیگر قشرهایی که کندتر حرکت می کنند تندتر ولایه هایی که تندتر در حرکت هستند کندتر می شوند این پدیده را اصطکاک داخلی یا ویسکوزیته گویند.

اگردرامتداد محور yعمود برمسیر حرکت سیال.....

 

برای دانلود فایل کامل و قابل ویرایش این آزمایش به ادامه مطلب بروید.....

 

منبع : www.saze20.ir

 

/ 0 نظر / 7 بازدید