شاخص وضعیت روسازی و روش های اصلاح راه

دانلود مقاله ای تحت عنوان:

شاخص وضعیت روسازی و روش های اصلاح راه

گردآوری شده توسط:

مجید جمشیدی – کارشناسی ارشد ژئوتکنیک – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اراک

مهدی مغفوری – کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

منبع : www.saze20.ir

دانلود در ادامه مطلب....

/ 0 نظر / 7 بازدید