آیین‌نامه مربوط به ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها

آیین‌نامه مربوط به ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان ها


لزوم ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان‌ها و در دیدی وسیع تر ایمن سازی شهرها، نکته‌ای نیست که بتوان به خصوص در اجرا نادیده‌اش گرفت.

در این زمینه قوانین قابل توجهی وجود دارد که صرف نظر از معطل ماندن احتمالا‌ برخی از آنها در حوزه عمل، موارد متنوعی را شامل شده و از زوایای مختلفی به مساله مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی توجه کرده است. آیین‌نامه مربوط به ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، یکی از مفاد طرح جامع در قانون برنامه چهارم توسعه و به شرح زیر است:

ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل:

 

بقیه در ادامه مطلب...

 

انتشار توسط : www.saze20.ir

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید