روشنایی پارک ها

روشنایی پارک ها:

 

می توان روشنایی پارک های فعلی را براساس نوع استفاده و با توجه به فرم آن به گروههای زیر تقسیم نمود.

چراغهای سرلاک پشتی : بدلیل فرم خاص چراغ آن را به این نام می خوانند. این چراغ معمولاً دارای ارتفاع زیاد ( بین 5 تا 10 متر ) بوده و در مواردی استفاده می گردد که تامین روشنایی و بالا بودن زاویه نور نسبت به مسئله زیبایی و بازی با نور تا حدی غلبه داشته باشد. این چراغها قادرند نور محوطه بزرگی را تامین نمایند و اکثراً در محوطه وسیع پارکها، معابر اصلی و ورودی های اصلی پارکینگها و مانند آن باید استفاده شود. ولی متاسفانه بدلیل انتشار نور زیاد اینگونه چراغها و تامین نور در محیط وسیعی از فضای پارک، از آنها و در اغلب قسمتها بصورت بی رویه و بدون مطالعه و در کنار هم استفاده می شود.

 

بقیه درادامه مطلب......

منبع : www.saze20.ir

 

/ 0 نظر / 8 بازدید