آزمایش شناسایی وسایل اندازه‌گیری طول

آزمایش شناسایی وسایل اندازه‌گیری طول

 

در این آزمایش با نحوه کار برخی وسایل اندازه‌گیری آشناشدیم. همچنین میزان دقت وسایل را محاسبه کردیم و در نهایت بوسیله اسفرومتر توانستیم شعاع تقعر و تحدب شیشه ساعت را محاسبه کنیم.

 

شرح آزمایش 1: در این آزمایش با کولیس سروکار داریم که از یک خط‌کش مدرج و یک ورنیه تشکیل شده‌است. یکی از انواع ورنیه نوعی است که طول آن 9 میلیمتر است و آنرا به 10 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. اگر صفر ورنیه بر صفر خط‌کش اصلی منطبق باشد، اولین درجه ورنیه، 0.1mm قبل از درجه 1mm، دومین 0.2mm قبل از 2mm و به همین ترتیب دهمین درجه بر میلیمتر نهم خط‌کش منطبق است.

برای محاسبه طول یک جسم........

 

برای دانلود فایل کامل و قابل ویرایش این آزمایش به ادامه مطلب بروید.....

منبع : www.saze20.ir

 

/ 0 نظر / 10 بازدید