آزمایش اندازه گیری ظرفیت خازن مسطح

آزمایش اندازه گیری ظرفیت خازن مسطح

 

تئوری آزمایش:

ظرفیت یک خازن از رابطه زیر بدست می آید:

C = Q/V

که C ظرفیت خازن بر حسب فاراد ، Q بار خازن بر حسب کولن و V اختلاف پتانسیل بین صفحات خازن بر حسب ولت است. حال ارتباط ظرفیت با مساحت صفحات (A) و فاصله بین دو صفحه (d) و ماده عایق بین صفحات برابر است با : ........

 

برای دانلود فایل کامل و قابل ویرایش این آزمایش به ادامه مطلب بروید.....

منبع : www.saze20.ir

 

/ 0 نظر / 5 بازدید