سنگ ها

 سنگ ها

 

سنگها یکی از قابل مطالعه ترین عناصر طبیعی می باشند که تقریبا برای تمام رشته های علوم مورد استفاده هستند زیرا اگر این باور را داشته باشیم که عمر سنگها موجود در کره زمین مساوی پیدایش کره زمین می باشد در این صورت این سنگها شاهد تمام تحولات کره زمینی بوده و بالاخره این سنگها مانند شناسنامه این کره خاکی هستند در این صورت مطالعه این سنگها برای باستان شناسان – فسیل شناسان – معدن شناسان – جغرافی دانان – کشاورزان و خیلی از علوم دیگر جالب می باشد که هر کدام از این رشته ها نیاز به مطالعه وسیع و طولانی در شناخت سنگ و سایر مختصات ان از دیدگاههای خود را دارند ولی از نظر مهندسین ساختمان مطالعه در سنگ بسیار اندک بوده و تقریبا به رنگ و پایداری آن در مقابل عوامل جوی و همچنین پایدازری ان در مقابل سایش و غیره محدود می شود ......

 

 

بقیه در ادامه مطلب.....

 

منبع:  www.saze20.ir

/ 0 نظر / 6 بازدید